Wspólniczka odeszła ze spółki cywilnej. W ramach spłaty otrzymała udział w firmowych nieruchomościach warty ćwierć miliona złotych. Sprzedała go jednak spółce cywilnej (pierwsza transakcja przed 2011 r., druga po tej dacie). Przychód, który łącznie osiągnęła, równał się wartości otrzymanego wcześniej udziału.
Kobieta zapytała, czy powinna opodatkować uzyskane pieniądze. Jej zdaniem nie ma takiego obowiązku, gdyż od sprzedawanego majątku płaciła już podatek dochodowy, działając jako wspólnik spółki cywilnej. Zaznaczyła, że zwracany jej wkład jest wolny od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Izba skarbowa uznała jednak, że kobieta powinna zapłacić daninę. Takiego samego zdania były sądy. NSA wskazał, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości były przychodem firmowym kobiety: przed 2011 r. – na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, a po tej dacie – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b.