Kobieta zapytała, czy powinna opodatkować uzyskane pieniądze. Jej zdaniem nie ma takiego obowiązku, gdyż od sprzedawanego majątku płaciła już podatek dochodowy, działając jako wspólnik spółki cywilnej. Zaznaczyła, że zwracany jej wkład jest wolny od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Izba skarbowa uznała jednak, że kobieta powinna zapłacić daninę. Takiego samego zdania były sądy. NSA wskazał, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości były przychodem firmowym kobiety: przed 2011 r. – na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, a po tej dacie – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 3 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2934/12.