Pasażer, który odbywa służbową podroż koleją, nie musi zawracać sobie głowy dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do rozliczenia kosztów przejazdu. Przepisy stanowią, że jednorazowy bilet na przejazd pociągiem na odległość co najmniej 50 kilometrów jest jednocześnie fakturą – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) „za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami (…)”.

Dzięki temu rozwiązaniu pasażer, który kupuje bilet w tradycyjnej kasie, nie musi dodatkowo upominać się o wystawienie faktury. Oczywiście – na życzenie – taki dokument musi być wydany. Informacja o tym, że bilet kolejowy jest jednocześnie fakturą, zawarta jest dodatkowo w dokumentach przewozowych przewoźników (taryfa lub regulamin).

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku transakcji w sieci. Bilet internetowy – ze względu na możliwość jego nieograniczonego drukowania, kopiowania i dokonywania nadużyć podatkowych – nie jest fakturą VAT. W przypadku kupowania biletu przez Internet u przewoźników oferujących taką formę sprzedaży (PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie), faktura wysyłana jest do pasażera na koszt spółki kolejowej, pod warunkiem zaznaczenia opcji dotyczącej potrzeby jej otrzymania na etapie zakupu biletu. W innym przypadku żądanie otrzymania faktury należy zgłosić przewoźnikowi do 7 dni po dacie dokonania transakcji.