Po pierwsze, może to nastąpić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), który bezpośrednio odnosi się do takiej sytuacji. Po drugie, na podstawie art. 109 ustawy – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186). W tym przypadku przepis mówi o karaniu uczestnictwa w grze losowej, zakładzie wzajemnym czy grze na automacie urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji albo zezwolenia.
W związku z tym RPO złożył wniosek (RPO-553459-V-II/GH) do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o grach hazardowych z art. 2 konstytucji, który zakazuje wielokrotnego karania tej samej osoby za popełnienie tego samego czynu zabronionego.
Rzecznik tłumaczy, że w granicach zakreślonych przez konstytucję ustawodawcy przysługuje swoboda określenia sankcji związanych z niedopełnieniem obowiązku. Nie jest ona jednak nieograniczona.