Posiadacz gospodarstwa rolnego, na którego gruncie posadowiono urządzenia, nie musi płacić podatku dochodowego od otrzymanej z tego tytułu rekompensaty. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Podatniczka prowadzi gospodarstwo rolne. Na jednej z działek ustanowiła odpłatnie i na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian dostała jednorazowe wynagrodzenie, czyli rekompensatę za powstałe w związku z tym szkody. Sieć dystrybucyjna spowodowała bowiem zmniejszenie wartości nieruchomości.
Spór dotyczył tego, jak podatkowo zakwalifikować to wynagrodzenie. Zdaniem skarżącej jest ono zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim wolne od daniny są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – w wyniku budowania tam przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej. W ocenie podatniczki służebność przesyłu powinna być traktowana identycznie jak służebność gruntowa.