Resort finansów odpiera zarzuty, że fiskus utrudnia prowadzenie działalności przedsiębiorcom korzystającym z coworkingu. Ich klienci mają możliwość skorzystania z biurka do pracy np. przez kilka godzin w miesiącu, aby mogli opracować projekt, sporządzić umowę czy przeprowadzić negocjacje. O tym, że taki przedsiębiorca ma kłopot z uzyskaniem NIP oraz rejestracją VAT, informowaliśmy w wydaniu z 1 lipca (nr 125/2013).

Ministerstwo Finansów zapytane o problemy przedsiębiorców w interpelacji poselskiej (nr 20196/13) wyjaśniło, że nie zlecało „skrupulatnych” kontroli firm korzystających z usług biur coworkingowych. Zaobserwowano jednak zjawisko udziału takich firm w procederze wyłudzania VAT oraz oszustwach karuzelowych w roli znikającego podatnika, a informacja o tym została zamieszczona w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2013 r. Monitoring firm rejestrowanych pod adresem wirtualnego biura ma więc pozwolić na wcześniejsze wyeliminowanie przypadków pozornych transakcji prowadzących m.in. do wyłudzeń podatku.
Odnosząc się do kwestii nadawania NIP, ministerstwo zaznaczyło, że jest ono poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. Organ podatkowy ocenia m.in., czy podany adres siedziby istnieje i jest zgodny z odpowiednim rejestrem. Jeśli podatnik podaje wyłącznie adres siedziby i żadnego innego miejsca prowadzenia działalności, wówczas urzędnik może zweryfikować, czy w siedzibie przebywa organ zarządzający lub czy są tam podejmowane istotne decyzje zarządcze (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do dyrektywy VAT miejscem siedziby działalności jest to, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa). Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego nadaje NIP lub wydaje decyzję odmowną.
Resort poinformował również, że planowane są zmiany w przepisach dotyczących nadawania NIP (planowany termin wejścia w życie to 1 października 2014 r.). Zakładają one, że:
● będą nadawać NIP podmiotom wpisywanym do KRS z urzędu, tj. automatycznie przy rejestracji i bezpośrednio po przekazaniu danych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Informacji Podatkowej (CRP KEP),
● naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wydać z urzędu decyzję o uchyleniu NIP z chwilą ustalenia, że podmiot posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi dotyczącymi adresu siedziby. Informacja o uchyleniu trafi z CRP KEP do bazy danych KRS,
● przywrócenie NIP będzie mogło nastąpić z chwilą zaktualizowania danych adresowych. Informacja o przywróceniu będzie przekazywana z CRP KEP do bazy danych KRS,
● do podmiotów wpisywanych do KRS nie będą miały zastosowania przepisy o odmowie nadania NIP.
Fiskus nie jest władny, aby mówić podatnikowi, czy podjął racjonalną decyzję biznesową