Ministerstwo Finansów zapytane o problemy przedsiębiorców w interpelacji poselskiej (nr 20196/13) wyjaśniło, że nie zlecało „skrupulatnych” kontroli firm korzystających z usług biur coworkingowych. Zaobserwowano jednak zjawisko udziału takich firm w procederze wyłudzania VAT oraz oszustwach karuzelowych w roli znikającego podatnika, a informacja o tym została zamieszczona w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2013 r. Monitoring firm rejestrowanych pod adresem wirtualnego biura ma więc pozwolić na wcześniejsze wyeliminowanie przypadków pozornych transakcji prowadzących m.in. do wyłudzeń podatku.
Odnosząc się do kwestii nadawania NIP, ministerstwo zaznaczyło, że jest ono poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. Organ podatkowy ocenia m.in., czy podany adres siedziby istnieje i jest zgodny z odpowiednim rejestrem. Jeśli podatnik podaje wyłącznie adres siedziby i żadnego innego miejsca prowadzenia działalności, wówczas urzędnik może zweryfikować, czy w siedzibie przebywa organ zarządzający lub czy są tam podejmowane istotne decyzje zarządcze (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do dyrektywy VAT miejscem siedziby działalności jest to, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa). Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego nadaje NIP lub wydaje decyzję odmowną.