Ministerstwo Finansów broni naczelników urzędów skarbowych, którzy odmawiają nadania NIP przedsiębiorcom korzystającym z wirtualnych biur. A w 2013 r. takich przypadków było 344.
Rok wcześniej zaledwie 19. W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich (V.511.8.2014.EG) wiceminister finansów Janusz Cichoń tłumaczy, że takie postępowanie ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w wirtualnych biurach niejednokrotnie rejestrowane są podmioty, których celem jest wykorzystanie internetowego adresu do oszustw podatkowych, m.in. wyłudzeń VAT, a także działalności przestępczej. W tym ostatnim przypadku chodzi m.in. o wprowadzanie do obrotu towarów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Ponadto z praktyki wynika, że z wirtualnych siedzib najczęściej korzystają podmioty działające profesjonalnie w dobrze zorganizowanych grupach, a nie te prowadzące swój biznes w niewielkim zakresie.
Firmy, którym odmówiono nadania NIP, jako przedmiot działalności wskazywały m.in. sprzedaż hurtową: paliwa, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, odpadów, złomu czy samochodów. „Natomiast dotychczasowe przypadki wskazują, że znaczny odsetek firm rejestrujących się w e-biurach działających we wrażliwych branżach obciążonych jest nieprawidłowościami” – wskazuje Janusz Cichoń w piśmie.