Ministerstwo Finansów broni naczelników urzędów skarbowych, którzy odmawiają nadania NIP przedsiębiorcom korzystającym z wirtualnych biur. A w 2013 r. takich przypadków było 344.
Rok wcześniej zaledwie 19. W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich (V.511.8.2014.EG) wiceminister finansów Janusz Cichoń tłumaczy, że takie postępowanie ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w wirtualnych biurach niejednokrotnie rejestrowane są podmioty, których celem jest wykorzystanie internetowego adresu do oszustw podatkowych, m.in. wyłudzeń VAT, a także działalności przestępczej. W tym ostatnim przypadku chodzi m.in. o wprowadzanie do obrotu towarów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Ponadto z praktyki wynika, że z wirtualnych siedzib najczęściej korzystają podmioty działające profesjonalnie w dobrze zorganizowanych grupach, a nie te prowadzące swój biznes w niewielkim zakresie.
Firmy, którym odmówiono nadania NIP, jako przedmiot działalności wskazywały m.in. sprzedaż hurtową: paliwa, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, odpadów, złomu czy samochodów. „Natomiast dotychczasowe przypadki wskazują, że znaczny odsetek firm rejestrujących się w e-biurach działających we wrażliwych branżach obciążonych jest nieprawidłowościami” – wskazuje Janusz Cichoń w piśmie.
Odpowiedział też na zarzuty RPO, że postępowanie w sprawie nadania NIP powinno się ograniczyć do badania kompletności zgłoszenia.
Wiceminister wskazał, że w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 24 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Gd 1050/13) organ podatkowy jest też uprawniony i zobowiązany do oceny, czy podane we wniosku o numer dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Warto jednak zwrócić uwagę, że zapadają też niekorzystne dla ministra finansów wyroki, np. WSA w Gdańsku z 28 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1401/13.
Według Tadeusza Skłodowskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy, urzędy nie powinny odmawiać wydania NIP przedsiębiorcom, którzy korzystają z wirtualnych biur, bo nie ma podstaw prawnych takiej odmowy.
– Resort powinien natomiast objąć szczególnym nadzorem te firmy, które działają w obszarach związanych z obrotem towarami wrażliwymi – twierdzi rozmówca.
I dodaje, że to pozwoli na eliminację z rynku oszustów podatkowych.