Pracodawca nie ma obowiązku zapewniać szczepionek przeciwko grypie. Dlatego pracownicy, którzy z nich korzystają, uzyskują przychód ze stosunku pracy.
Wiele firm przygotowuje się już do jesiennej akcji dobrowolnych szczepień. Pracodawcy coraz chętniej fundują je pracownikom, gdyż korzyści dla obu stron są niezaprzeczalne.
– Zmniejszenie ryzyka zachorowania pracowników przekłada się na dostępność personelu dla pracodawcy – wyjaśnia Teresa Nisler, konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY.
W przeciwieństwie jednak do świadczeń medycznych, które pracodawca musi zapewnić zatrudnionym (np. badania wstępne, okresowe) – przez co są one zwolnione z podatku – finansowanie szczepień przeciwko grypie wynika jedynie z jego dobrej woli. Fakultatywny charakter takich świadczeń skutkuje koniecznością ich opodatkowania na ogólnych zasadach. Teresa Nisler podkreśla, że zdaniem organów podatkowych sfinansowanie szczepienia ochronnego generuje więc przychód pracownika ze stosunku pracy.
– W praktyce oznacza to obowiązek doliczenia wartości szczepionki do wynagrodzenia pracownika – mówi Teresa Nisler.
Dodaje, że konieczność opodatkowania w praktyce dotyczyć może nie tylko dobrowolnych świadczeń przeciwko grypie, lecz także np. specjalistycznej szczepionki zalecanej w przypadku podróży służbowej pracownika do krajów egzotycznych (por. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2013 r., sygn. IPPB4/415-951/12-4/MP).
Zdaniem Teresy Nisler są jednak argumenty za tym, aby nie opodatkowywać również takich szczepionek. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał niedawno, że ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej nie jest nieodpłatnym świadczeniem – m.in. z uwagi na to, że może stanowić warunek wjazdu na terytorium niektórych krajów (wyrok z 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK1741/11).
– Orzeczenie to dotyczyło wprawdzie ubezpieczenia, ale podobną argumentację można zastosować w przypadku szczepionek – uważa Teresa Nisler.
W pewnych przypadkach szczepienia mogą być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Dotyczy to jednak tylko takich, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych (por. rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności; Dz.U. poz. 40).
Według Teresy Nisler żadnych wątpliwości nie powinna budzić natomiast zasadność zaliczenia wydatków na szczepienia do kosztów podatkowych pracodawcy. – Zabezpieczają one firmę przed dodatkowymi kosztami wynikającymi np. z absencji personelu czy choroby w podróży służbowej – argumentuje.
W jej ocenie zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie powinno być również uzależnione od uznania ich za świadczenie pracownicze podlegające opodatkowaniu.
Zwolniona z opodatkowania jest wartość tych świadczeń medycznych, które pracodawca ma obowiązek ponieść na rzecz pracownika na podstawie odrębnych przepisów