Po otrzymaniu spadku po osobie z najbliższej rodziny spadkobierca ma 6 miesięcy na zawiadomienie urzędu skarbowego. Nieważne, że w tym czasie był na zwolnieniu lekarskim. Jeśli w terminie nie dopełni formalności, straci zwolnienie z podatku od spadku. Tak stało się w sprawie rozpatrzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Podatniczka nabyła majątek po zmarłym mężu. Po jego śmierci przez ponad pół roku była na zwolnieniu lekarskim. Podczas rozprawy w sądzie wyjaśniła, że nie mogła w tym czasie wychodzić z domu. Tymczasem zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) warunkiem zwolnienia z tej daniny dla najbliższej rodziny jest zawiadomienie fiskusa o nabyciu spadku (obecnie służy do tego formularz SD-Z2) w ciągu 6 miesięcy. Podatniczka zrobiła to już po terminie.
Urząd skarbowy wydał więc decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od spadków. Skarżąca twierdziła, że nie jest w stanie zapłacić tej należności. Domagała się zwolnienia z podatku.