Fakt, że sędzia rozpatrywał już jedną sprawę danego podatnika, nie może być powodem wyłączenia go z orzekania w kolejnej.
Podatnik złożył do sądu skargę na czynności egzekucyjne naczelnika urzędu skarbowego, który zajął jego konto bankowe oraz wystąpił do starosty o przekazanie danych o posiadanych przez niego nieruchomościach i pojazdach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił tę skargę. Zdaniem podatnika wyrok powinien być uznany za niezgodny z prawem, ponieważ został wydany przez dwóch sędziów, którzy już wcześniej orzekali w jego sprawie (chodziło o PIT od przychodów z działalności gospodarczej).
Zwrócił się więc do NSA. Bez skutku. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że co innego sprawa dotycząca PIT, a co innego – egzekucji administracyjnej. Nie jest więc istotne to, że ten sam sędzia rozpatruje kolejną sprawę tego samego podatnika. Co innego, gdyby chodziło o ten sam spór, a sędzia rozpatrywałby go najpierw w I, a następnie w II instancji. To byłoby przesłanką do jego wyłączenia.