Z danych, jakie uzyskaliśmy z Ministerstwa Finansów, wynika, że od 1 grudnia 2010 r., kiedy uruchomiony został Krajowy Telefon Interwencyjny, do 30 czerwca 2013 r. celnicy odebrali 5424 połączeń. Natomiast na skrzynkę poczty elektronicznej „Powiadom – Cło” (ruszyła na początku września 2012 r.) dotarło do końca I półrocza 2013 r. 207 e-maili.

Informacje o naruszeniach przepisów celnych i podatkowych dotyczyły przemytu i handlu papierosami, alkoholem, paliwem, urządzania gier na nielegalnych automatach, a także utrudnień w ruchu granicznym.

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, w 645 przypadkach donosy się potwierdziły (451 spraw jest w toku). Najwięcej przypadków pozytywnego zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa (ok. 46 proc.) miało miejsce na terenie działania Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Dzięki informacjom uzyskanym za pośrednictwem KTI i „Powiadom – Cło” Służba Celna ujawniła w 2012 r. m.in.: 2,5 mln sztuk papierosów, 400 kg tytoniu, 250 litrów alkoholu, 18 tys. litrów paliwa i 100 automatów do gier.

Jak zapewnia MF, zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji. Każde zgłoszenie jest wnikliwie analizowane i wykorzystywane.

Telefon interwencyjny działa w Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier MF. Pod bezpłatny numer 0 800 060 000 można dzwonić przez całą dobę. Można także wysłać e-mail na adres: powiadom-clo@mofnet.gov.pl.