Podatnik, który nie zgadza się z nałożeniem sankcji, powinien złożyć zażalenie na postanowienie organu podatkowego, a nie wniosek o jej uchylenie.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej wszczął postępowanie kontrolne dotyczące źródeł pochodzenia majątku podatnika. Skarżący najpierw został przesłuchany. Później, w trakcie postępowania, organy wzywały go do przedstawienia wyjaśnień i dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i wydatków. Podatnik uważał, że nie mają do tego podstaw.
W kolejnym wezwaniu dyrektor UKS wyznaczył skarżącemu 7-dniowy termin na złożenie wyjaśnień. Pouczył go też o możliwości nałożenia kary porządkowej, jeśli nie zastosuje się do pisma. Dwa tygodnie później wydał postanowienie nakładające 2700 zł kary porządkowej za bezzasadną odmowę udzielenia wyjaśnień niezbędnych dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego.