Marcin Kolmas, doradca podatkowy w Grupie Gomułka, potwierdza, że przepisy nie przewidują kwartalnego rozliczenia PIT. Artykuł 44 ust. 6b-6i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) mówi jedynie o miesięcznym trybie regulowania uproszczonych zaliczek.

– Aby ułatwić życie przedsiębiorcom, Ministerstwo Finansów mogłoby jednak dodać przepis umożliwiający rozliczanie się co trzy miesiące – twierdzi ekspert. Wyjaśnia też, że wpłacanie uproszczonych zaliczek kwartalnie (co obecnie nie jest dopuszczalne) powoduje powstanie zaległości podatkowych, od których trzeba zapłacić odsetki. Naraża to też podatnika na dodatkowe formalności, jak np. korygowanie rozliczeń.