Spółki osobowe będą musiały co roku powiadamiać sądy rejestrowe o tym, czy są zobowiązane składać raport. To sposób Ministerstwa Sprawiedliwości na ich zdyscyplinowanie.
Sprawozdanie finansowe spółki jest nie tylko źródłem informacji o jej kondycji dla fiskusa, który powinien sprawdzać, jak zawarte w nim dane mają się do rocznych deklaracji w podatku dochodowym, lecz także podstawową informacją dla kontrahentów.
– Wprawdzie spółki handlowe w dużej liczbie trafiły pod strzechy, ale ciągle nie wszyscy: i wspólnicy, i członkowie zarządów, zrozumieli, że przejrzystość finansów prowadzonego przedsiębiorstwa nie zależy od ich widzimisię. Z tego powodu należałoby również ustawowo ujednolicić sposób informowania sądów przez spółki osobowe, czy muszą składać sprawozdania finansowe, czy nie – mówi Wojciech Łukowski, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.