Jest szansa na koniec sporów o to, jak długo obowiązuje certyfikat rezydencji, dokument poświadczający rezydencję podatkową zagranicznego kontrahenta polskiego przedsiębiorcy.
Certyfikat rezydencji to – zgodnie z art. 4a ust. 12 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i art. 5a ust. 21 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) – zaświadczenie o siedzibie spółki/miejscu zamieszkania podatnika wydane dla celów poboru podatku przez właściwy organ innego państwa. Aby uniknąć zapłaty podatku u źródła od wypłaconych za granicę odsetek, należności licencyjnych czy też dywidend, kontrahent polskiego przedsiębiorcy powinien dostarczyć mu taki dokument (a polski płatnik przedstawić go na żądanie w urzędzie skarbowym).

Termin budził wątpliwości