Organy podatkowe same oszacują dochód wspólników spółek osobowych, jeśli dokonany przez nich podział zysku odbiega od realiów rynkowych – ostrzegła poznańska izba skarbowa.
O interpretację wystąpiła spółka będąca udziałowcem innej spółki z o.o. Ta ostatnia miała zostać przekształcona w spółkę komandytową. W nowym podmiocie pytająca firma zostałaby komplementariuszem, a komandytariuszami byliby jej udziałowcy. Uzgodnili, że komplementariusz będzie w minimalnym stopniu uczestniczył w zysku spółki komandytowej, chociaż wniesie o wiele większy wkład od komandytariuszy.
Spółka zapytała w związku z tym, czy organy podatkowe będą mogły uznać jej dochód za zaniżony i określić go same zgodnie z przepisami o cenach transferowych dla podmiotów powiązanych z art. 11 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Jej zdaniem nie będą miały takiej możliwości, gdyż spółka komandytowa nie będzie podmiotem powiązanym w stosunku do pytającej. Ustawa pozwala bowiem organom podatkowym szacować dochód dla powiązanych podmiotów krajowych, a nimi są tylko podatnicy podatku dochodowego. Spółka komandytowa nie płaci takiej daniny, bo nie jest ani osobą fizyczną, ani też prawną, o której mowa w art. 11 ustawy o CIT. Dlatego też – według pytającej – organy nie mogą określić jej dochodu z udziału w spółce komandytowej w inny sposób, niż przewiduje to jej umowa z udziałowcami.
Nie zgodziła się z nią Izba Skarbowa w Poznaniu. Uznała wprawdzie, że spółka komandytowa nie będzie podmiotem powiązanym dla pytającej. Dodała jednak, że i tak organy podatkowe będą mogły szacować dochód pytającej spółki, jeśli okaże się nierynkowy. Izba przypomniała, że wnioskująca spółka jako komplementariusz oraz jej udziałowcy będący komandytariuszami nowego podmiotu są z sobą powiązani. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 11 ustawy o CIT organy podatkowe mogą szacować dochód każdego podmiotu powiązanego, jeśli wykonuje transakcje mające wpływ na wysokość podatku do zapłaty. Tej regulacji podlega także utworzenie spółki komandytowej i podział zysku w taki sposób, aby zaniżyć dochód do opodatkowania. W takiej sytuacji organy będą mogły oszacować jej dochód w wyższej wysokości.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 czerwca 2013 r., nr ILPB4/423-93/12/13-S/MC.