Ministerstwo Finansów nie chce już, by przepisy, na mocy których spółki komandytowe (SK) zostaną podatnikami CIT, weszły w życie od 2015 r. Zmiany mają obowiązywać jednak od przyszłego roku.
Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT zakłada, że spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego. W pierwotnej wersji Ministerstwo Finansów planowało, że zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Jak wyjaśnia Tomasz Wickel, radca prawny z kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, po uwagach Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) resort zdecydował o odroczeniu wejścia w życie zmian do 1 stycznia 2015 r. – w odniesieniu do SK. Po tych modyfikacjach RCL zwróciło jednak uwagę, że nowa propozycja może być niekonstytucyjna, ponieważ różnicuje sytuację wspólników spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Minister finansów znów więc zmienił stanowisko i zdecydował, że podatnikami CIT od 2014 r. będą zarówno SKA, jak i SK. A to oznacza, że jeśli uchwalona zostanie nowelizacja w najnowszej wersji, to SK i ich wspólnicy będą mieli bardzo mało czasu na dostosowanie się do nowych regulacji.
Druga modyfikacja w projekcie dotyczy przepisów przejściowych. Początkowo projekt przewidywał obowiązek zamknięcia roku obrotowego z końcem tego roku kalendarzowego i rozpoczęcie stosowania nowych zasad opodatkowania od 1 stycznia. W najnowszej wersji projektu – tłumaczy Tomasz Wickel – minister zgodził się, aby SKA i SK dokończyły swój rok obrotowy, ale pod warunkiem, że zmiana tego roku nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od wejścia w życie nowelizacji.
Oznacza to, że jeśli spółka zdąży ze zmianą, to będzie mogła stosować dotychczasowe zasady opodatkowania do końca ustalonego roku obrotowego.
Etap legislacyjny
Przed przyjęciem przez Radę Ministrów