Gmina nie powinna wystawiać mieszkańcowi informacji PIT-8C z tytułu umorzenia kary za wycinkę.
Wójt nałożył na podatniczkę, która wycięła drzewo, administracyjną karę pieniężną, która po pewnym czasie została wraz z odsetkami umorzona. Kobieta otrzymała jednak informację PIT-8C, w której jako przychód wskazano wartość umorzonych kwot. Nie zgodziła się z tym.
Podatniczka argumentowała, że należności sankcyjne nie wynikają z czynności cywilnoprawnych, lecz mają charakter administracyjny i stanowią dochody budżetowe. Ich umorzenie nie skutkuje więc powstaniem przychodu w PIT.