Pamiątki z wakacji w kraju nienależącym do UE podlegają nie tylko zgłoszeniom celnym, lecz także innym ograniczeniom. Dotyczy to m.in. żywności, zwierząt i roślin (w tym zagrożonych gatunków) – przypomina Służba Celna.
Żywności pochodzenia zwierzęcego (szczególnie wyrobów mięsnych i mlecznych) co do zasady nie wolno przywozić. Należy ją pozostawić w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych.
Natomiast żywność niepochodzącą od zwierząt można przywieźć bez żadnych formalności, ale tylko pod warunkiem, że jest przeznaczona na własne potrzeby. W innym przypadku podróżny musi przejść graniczną kontrolę sanitarną.