Prawo do zwolnienia z PIT przysługuje osobom udostępniającym pokoje gościnne w obrębie swoich gospodarstw. Jednym z warunków jest, aby liczba takich pomieszczeń nie przekroczyła pięciu.

Czy najem dla turystów zawsze trzeba opodatkować

Prowadzę gospodarstwo rolne nad jeziorem i od początku lipca zamierzam wynająć cztery pokoje gościom. Czy to oznacza, że dodatkowe dochody (poza działalnością rolniczą) będę musiał zgłosić do urzędu skarbowego i zostaną one opodatkowane?
Rolnik, który uzyskuje dochody z wynajmu pokoi gościnnych dla turystów, może skorzystać ze zwolnienia od podatku. Dotyczy ono wpływów, jakie właściciel gospodarstwa może osiągać z tytułu udostępnienia miejsc noclegowych, a także zapewnienia letnikom wyżywienia. Nie są wówczas wymagane jakiekolwiek zgłoszenia czy informacje dla urzędu skarbowego.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy zwolnienie jest tylko w czasie wakacji

Czy ma znaczenie, w jakich miesiącach w ramach działalności agroturystycznej wynajmuję pokoje gościom w swoim gospodarstwie? Chciałbym udostępniać część domu turystom przez dwa miesiące letnich wakacji, a także zimą – w grudniu. Liczę, że w sumie trzymiesięczny okres zapewni mi dodatkowe wpływy w wysokości około 5 tys. zł. Czy będę musiał zapłacić od tej kwoty podatek?
Przepisy ustawy o PIT dopuszczające zwolnienie podatkowe dla agroturystyki nie nakładają ograniczeń w zakresie okresu najmu. Nie wyznaczają także limitu kwot, jakie pozostają wolne od opodatkowania, oczywiście poza głównymi przychodami z działalności rolniczej.
Podstawa prawna
Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy wolnych od PIT jest jedynie pięć pokoi

Zainwestowałem w rozbudowę domu znajdującego się na terenie gospodarstwa i mógłbym wynajmować turystom od pięciu do ośmiu pokoi z balkonami i dostępem do węzłów sanitarnych. Czy przepisy podatkowe mówiące o zwolnieniu dla agroturystyki nakładają jakieś ograniczenie w liczbie pokoi?
Wolne od podatku są dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, jeżeli ich liczba nie przekracza pięciu. Organy skarbowe przyjmują regułę, że chodzi o pokoje wynajmowane gościom równocześnie, zatem w trakcie sezonu mogą to być różne pomieszczenia w obrębie budynku, jednak w każdej chwili udostępnianych turystom pokoi nie może być więcej niż liczba wskazana w przepisach o zwolnieniu.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy zwolnienie jest możliwe w mieście

Posiadłość mojego teścia, który chciałby korzystać z nieopodatkowanego wynajmowania pokoi gościnnych, położona jest w malowniczej okolicy, nad wodą i w otoczeniu lasów, ale administracyjnie w obrębie miasta. Czy przysługuje mu ulga?
Działalność w zakresie agroturystyki wiąże się ściśle z terenami wiejskimi. Z tego powodu warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego jest to, aby budynek z udostępnianymi odpłatnie pokojami znajdował się na terenie gospodarstwa leżącego na terenie wiejskim.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy kwatery dla pracowników to agroturystyka

Mam gospodarstwo położone zaledwie 4 km od miasta z bardzo dogodnym dojazdem do centrum. Jeżeli od lipca grupa pracowników sezonowych z Ukrainy, legalnie pracujących na budowie, zajmie w moim domu do pięciu pokoi, to dochody z takiego najmu będę mógł uznać za wolne od podatku?
Obok wymogów dotyczących samych pomieszczeń, ich lokalizacji i liczby, ograniczenia w prawie do zwolnienia dotyczą również osób, którym udostępniane są pokoje. Muszą to być osoby przebywające na wypoczynku, czyli turyści.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy liczba przyjmowanych gości jest ograniczona

Wydaje się, że prowadząc działalność agroturystyczną, spełniam wszystkie wymogi, by nie podlegać opodatkowaniu. Czy uprawnienie to zostanie mi odebrane, gdy w moich pięciu pokojach gościnnych zakwaterowane będą w sumie trzy rodziny liczące 12 osób?
Przy wypełnieniu pozostałych warunków liczba wypoczywających osób nie ma znaczenia, jeśli zajmują one do pięciu pokoi. Innymi słowy, w pięciu pokojach można wynająć dowolną liczbę łóżek i nie zdarzyło się, by organy podatkowe miały wobec niej wątpliwości.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy wypożyczanie kajaków trzeba opodatkować

Oprócz wynajmowania pokoi gościnnych wypoczywającym u mnie turystom udostępniam niedrogo dwa kajaki i pozwalam jeździć konno w obrębie gospodarstwa. Czy takie dodatkowe usługi wykraczają już poza zwolnienie z opodatkowania dochodów agroturystycznych?
W przepisach o zwolnieniu mowa jest wyłącznie o najmie pokoi, poza noclegami przyjęte jest też podstawowe wyżywienie. Dodatkowe usługi takie jak wypożyczanie kajaków nie są zaliczane do wolnej od opodatkowania działalności rolniczej. Stanowią więc pozarolniczą działalność gospodarczą i jako taką należy je opodatkować.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1, art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy zwolnienie dotyczy też podatku od nieruchomości

Czy prawo do zwolnienia podatkowego dla osób, które wynajmują turystom pokoje w budynkach mieszkalnych w obrębie gospodarstw rolnych, obejmuje również podatek od nieruchomości pobierany przez gminę?
Lokalny podatek od nieruchomości pobierany jest bez względu na to, czy rolnik zarabiający na agroturystyce ma prawo do zwolnienia z PIT, czy też nie. Przypomnijmy, że wysokość podatku od nieruchomości określają gminy – do maksymalnej stawki wyznaczanej na dany rok przez ministra finansów. W tym roku jest to np. 0,73 zł za 1 mkw. budynku mieszkalnego i 0,45 zł za metr gruntu na inne cele niż działalność gospodarcza.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
Obwieszczenie ministra finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz. 587).

Czy PIT z wynajmu można rozliczyć według skali

Według jakich stawek opodatkowane są dochody z najmu, jeżeli nie mam prawa do zwolnienia na podstawie przepisów dotyczących agroturystyki? Czy w grę wchodzą ogólne stawki ze skali podatku dochodowego od osób fizycznych?
Dochody uzyskiwane z tytułu najmu w przypadku osób fizycznych mogą być rozliczane na zasadach ogólnych według progresywnej skali PIT, to znaczy według stawki 18 proc. i 32 proc. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy najem jest organizowany w formie działalności gospodarczej, jak i gdy ma on charakter pobierania pożytków cywilnych z rzeczy (stanowi najem prywatny).
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy jest ulga dla namiotów i budynku gospodarczego

Odziedziczyłem po ojcu gospodarstwo rolne na wsi. Postawiłem tam nowe obiekty gospodarcze. Nie mają wprawdzie łazienek i kuchni, ale jest miejsce na łóżka. Czy gdybym tam zakwaterował na krótki czas turystów, to byłoby to uznane za działalność agroturystyczną dającą prawo do zwolnienia z PIT? A gdyby turyści rozbili pięć namiotów na łące obok moich zabudowań, to czy pobrana od nich opłata za nocleg byłaby wolna od podatku?
Warunki wymienione w ustawie o PIT mówią wprost: po pierwsze o pokojach gościnnych, po drugie o ich umiejscowieniu w budynkach mieszkalnych, a po trzecie m.in. o położeniu w gospodarstwie rolnym. Jak wynika z tej listy ustawowych ograniczeń, do zwolnienia z podatku dochodowego uprawnia więc jedynie wynajem turystom pomieszczeń w domu. Z preferencji nie może więc skorzystać gospodarz, który przenocował letników w budynku gospodarczym lub odpłatnie udostępnił im miejsce pod rozbicie namiotu.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy jeśli nie ma ulgi, istnieje prawo do ryczałtu

Czy oprócz zasad ogólnych opodatkowania dochodów z wynajmowania pokoi gościnnych turystom, w przypadku braku zwolnienia dla agroturystyki istnieją także inne możliwości rozliczeń z urzędem skarbowym?
Podatnik ma prawo do wyboru innej formy rozliczania PIT. Może zdecydować się na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach jednolitej 19-proc. stawki bądź też – udostępniając sezonowo lokale o charakterze mieszkalnym stanowiące majątek własny – ryczałtem ewidencjonowanym, według stawki 8,5 proc.
Podstawa prawna
Art. 1 i 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).