Uregulowanych zobowiązań ciążących na odziedziczonej nieruchomości nie można zaliczyć do kosztów podatkowych przy jej sprzedaży.
Potwierdziło to MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17121/13). Chodzi o sytuację, gdy podatnik dostaje w spadku zadłużone mieszkanie. Aby uregulować ciążące na nim zobowiązania, sprzedaje nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia. Oznacza to, że osiąga opodatkowany przychód (zbycie po upływie pięcioletniego okresu jest zwolnione z PIT).
Powstaje pytanie, czy spłatę długu spadkowego można uwzględnić jako koszt odpłatnego zbycia. Resort finansów odpowiada, że nie. Podkreśla, że do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w spadku można zaliczyć tylko wydatki, które wprost określił ustawodawca w art. 22 ust. 6d ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Są to wyłącznie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości w czasie jej posiadania, oraz zapłacony podatek od spadków i darowizn w części przypadającej na nabycie mieszkania. Do kosztów podatkowych nie można więc zaliczać spłaconych długów spadkowych.
W ocenie MF przepisy w tym zakresie są jasne, a stanowisko organów podatkowych jednolite. Nie ma więc podstaw do wydawania interpretacji ogólnej, o co wnosili posłowie w interpelacji.
Resort zwraca przy tym uwagę, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Polega ona na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe (np. zakup domu) w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o PIT).