W tej samej sprawie można więcej niż raz złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, np. licząc na korzystną wykładnię.
Każdy podatnik może uzyskać pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Składając wniosek o nią, jest zobowiązany do wyczerpującego opisu zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska. Jednocześnie składa oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – że elementy przedstawionego stanu faktycznego w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu.

Szczególny akt