Przedsiębiorca regularnie podróżuje służbowo do Holandii. Ponosi tam koszty utrzymania, które rozlicza jako diety z tytułu zagranicznej delegacji, o które chce pomniejszyć swój dochód. Wysokość diety, którą może zaliczyć do kosztów podatkowych, określa rozporządzenie z 25 lutego 2013 r. ministra pracy i polityki społecznej (Dz.U. poz. 167). Dla Holandii jest to odpowiednio: 50 euro na dobę plus 130 euro na każdy nocleg.

Przedsiębiorca zapytał izbę skarbową, czy ponoszone przez siebie wydatki może potrącić aż do określonego w rozporządzeniu limitu. Jego zdaniem ma taką możliwość, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT (t.j Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) kosztami podatkowymi nie mogą być diety przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych – ale tylko w części przekraczającej ich wysokość przysługującą pracownikom i określoną w odrębnych przepisach.

Z takimi argumentami zgodziła się łódzka izba skarbowa. Podkreśliła jednak, że przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o odpowiednie wydatki, tylko jeśli rzeczywiście odbywa podróże służbowe.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 maja 2013 r., nr IPTPB1/415-101/13-4/KO.