Współpraca międzynarodowa przy dochodzeniu należności pieniężnych zostanie usprawniona.
Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Ustawa, która wdraża przepisy dyrektywy Rady 2010/24/UE, rozszerza katalog należności publicznoprawnych, w przypadku których będzie możliwa współpraca międzynarodowa w celu ich wyegzekwowania. Obejmie on wszystkie podatki i cła każdego rodzaju oraz należności pieniężne z nimi związane. Utrzymana przy tym zostanie minimalna wysokość łączna należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, tj. 1500 euro (dziś wynika to z art. 66e par. 2 ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). Współpraca nie będzie jednak obejmować należności starszych niż pięć lat od terminu płatności.
Projekt zakłada, że wymiana wniosków i informacji odbywać się będzie drogą elektroniczną.
– Wprowadza jednocześnie instytucje, które powinny usprawnić i uprościć współpracę – komentuje Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w KPMG.
Zdaniem eksperta takim rozwiązaniem z pewnością jest utworzenie centralnego biura łącznikowego – instytucji, która będzie miała za zadanie koordynowanie współpracy międzynarodowej.
Większość rozwiązań reguluje zasady postępowania między właściwymi organami poszczególnych państw i nie jest bezpośrednio kierowana do podatników, choć niewątpliwie w praktyce odczują oni jej skutki.
– Przede wszystkim poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedur skróceniu powinny ulec procesy związane z udzielaniem pomocy międzynarodowej w zakresie egzekucji należności publicznoprawnych – mówi Dariusz Malinowski.
To z kolei powinno utrudnić unikanie egzekucji należności publicznoprawnych przez ukrywanie majątku i źródeł dochodów w innych państwach.
Projekt ustawy reguluje nie tylko współpracę z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Normuje także zasady korzystania i udzielania wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych z państwami trzecimi, z którymi Polska związana jest umowami międzynarodowymi zarówno dwustronnymi (np. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), jak i wielostronnymi, np. Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych sporządzona w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.
Etap legislacyjny
Projekt trafi do Sejmu