Współpraca międzynarodowa przy dochodzeniu należności pieniężnych zostanie usprawniona.
Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Ustawa, która wdraża przepisy dyrektywy Rady 2010/24/UE, rozszerza katalog należności publicznoprawnych, w przypadku których będzie możliwa współpraca międzynarodowa w celu ich wyegzekwowania. Obejmie on wszystkie podatki i cła każdego rodzaju oraz należności pieniężne z nimi związane. Utrzymana przy tym zostanie minimalna wysokość łączna należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, tj. 1500 euro (dziś wynika to z art. 66e par. 2 ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). Współpraca nie będzie jednak obejmować należności starszych niż pięć lat od terminu płatności.
Projekt zakłada, że wymiana wniosków i informacji odbywać się będzie drogą elektroniczną.