Organ podatkowy musi ustalić miejsce faktycznego zamieszkiwania. Dopóki tego nie zrobi, doręczenie decyzji podatnikowi będzie nieskuteczne – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Sprawa dotyczyła starszych ludzi, którzy – jak twierdził dyrektor izby skarbowej – złożyli po terminie odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w PIT od dochodów z nieujawnionych źródeł. Organy podatkowe twierdziły, że decyzję dostarczono im zgodnie z przepisami o doręczeniu zastępczym (fikcja doręczenia).
Polega ono na tym, że operator pocztowy przechowuje pismo przez 14 dni w swojej placówce, a podatnik jest o tym dwukrotnie zawiadamiany. Awizo umieszcza się w skrzynce pocztowej, a jeśli nie ma takiej możliwości – na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym wykonuje pracę. Można je również zostawić w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. Jeśli podatnik mimo wszystko nie odbierze przesyłki, uznaje się, że została doręczona.