Czy zastaw obejmuje nieruchomości

Podatnik jest właścicielem kilku mieszkań, nie posiada jednak żadnych wartościowych ruchomości. Czy na jego majątku może być ustanowiony zastaw skarbowy?

Czy można sprawdzić obciążenie rzeczy

Podatnik zamierza kupić samochód osobowy od osoby prywatnej o wartości ponad 50 tys. zł. Chciałby upewnić się, że auto nie jest obciążone zastawem skarbowym. Czy urząd skarbowy wyda takie zaświadczenie?

Czy zastaw można wykreślić z urzędowego rejestru

Urząd skarbowy ustanowił zastaw skarbowy na samochodzie ciężarowym, który nie był własnością podatnika. Czy właściciel może wnosić o wykreślenie takiego zastawu z rejestru?

Czy liczy się wartość składnika majątku

Podatnik posiada trzy samochody osobowe, każdy o wartości powyżej 30 tys. zł. Została mu doręczona decyzja ustalająca wysokość podatku od spadku. Czy organ podatkowy może ustanowić zastaw skarbowy na pojazdach?

Czy deklaracja może być podstawą wpisu

Podatnik złożył deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem domu jednorodzinnego. Nie zapłacił jednak podatku w wysokości kilku tysięcy złotych. Czy złożona deklaracja może być podstawą ustanowienia zastawu skarbowego?

Czy zapłata znosi obciążenie ruchomości

Podatnik uregulował zaległość podatkową, w związku z którą na jego ruchomościach został ustanowiony zastaw skarbowy. Czy w takim wypadku zastaw wygaśnie?

Czy od podatnika można żądać wyjawienia majątku

W toku postępowania podatkowego organ podatkowy stwierdził, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż ta, którą podatnik wykazał w złożonej deklaracji. Wydana została decyzja określająca wysokość podatku. Czy organ miał prawo zażądać od podatnika wyjawienia rzeczy ruchomych, na których można ustanowić zastaw skarbowy?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Kiedy fiskus może ustanowić zastaw na majątku podatnika.