Sławomir Siwy, przewodniczący związku, za szczególnie rażące uważa to, że w Izbie Celnej w Olsztynie jako jedynej w kraju funkcjonariuszom potrącany jest PIT od równoważnika z tytułu dojazdów do miejsca pełnienia służby. Tymczasem już 28 października 2010 r. Ministerstwo Finansów w interpretacji indywidualnej (nr DD3/033/141/KDJ/10/PK-566) stwierdziło, że to świadczenie zwolnione jest z podatku.

Niepokojące – według Sławomira Siwego – jest także to, że w różny sposób potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne od równoważnika pieniężnego za brak kwatery. W tej sprawie 5 lutego 2010 r. wypowiedział się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Kielcach. Potwierdził, że ten ekwiwalent do wysokości kwoty zwolnionej z tego tytułu z podatku dochodowego (czyli 2280 zł rocznie) nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS. Takiej wykładni nie uwzględniają dyrektorzy izb celnych w Toruniu, Białej Podlaskiej i Łodzi – co wynika z zebranych przez związek danych.
Dlatego Celnicy PL poprosili Jacka Kapicę, aby zwrócił się do szefów izb o jednolite stosowanie obowiązujących przepisów prawa. Chce też, aby funkcjonariusze otrzymali zwrot nienależnie pobranego PIT oraz składek ZUS.
Równoważniki pieniężne za brak kwatery i z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby wypłacane są funkcjonariuszom celnym na podstawie art. 93 ust. 1 i art. 158 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej (Dz.U. nr 168, poz. 1323 z późn. zm.).