Od przyszłego roku przy nabyciu spadków i darowizn przez osoby najbliższe można będzie skorzystać z nowego zwolnienia podatkowego. Umożliwi ono uniknięcie podatku od spadku lub darowizny, jeśli zostanie złożone do naczelnika urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie.

Warunki zwolnienia