Dochód ze sprzedaży otrzymanych przedmiotów czy praw podlega podatkowi dochodowemu. Podatnik nie może odliczyć kosztów zakupu poniesionych przez spadkodawcę. W przypadku sprzedaży akcji czy nieruchomości można odliczyć zapłacony wcześniej podatek od spadku.
Podatnicy często dziedziczą różne rzeczy oraz prawa majątkowe, w tym papiery wartościowe. Taki sposób nabycia podlega podatkowi od spadków i darowizn. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonych rzeczy czy praw należy opodatkować PIT.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Podatku od spadku

Podatku dochodowego

Sprzedaży nieruchomości

Czy spółka rozlicza podatek za spadkobiercę

Czy można odliczyć koszty zakupu

Czy firma płaci CIT od odziedziczonego lokalu

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak rozliczyć zbycie rzeczy ze spadku.