Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli antyabuzywnej w proponowanym przez MF kształcie może sprawić, że zgodna z prawem optymalizacja podatkowa stanie się w praktyce niemożliwa.
Przygotowywane przez Ministerstwo Finansów założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) wzbudzają skrajne emocje. Ministerstwo zamierza bowiem wprowadzić do ustawy klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (antyabuzywną – red.). Ma ona umożliwić organom podatkowym określenie wysokości zobowiązania podatkowego za każdym razem, gdy organ uzna, że podatnik dokonał transakcji bez jakiegokolwiek uzasadnienia biznesowego, a jej jedynym celem było uzyskanie korzyści podatkowej (tzn. zmniejszenie zobowiązania podatkowego względem budżetu państwa).

Brak przestępstwa