Kłopoty z budżetem

Regionalne izby obrachunkowe podały nam dwie informacje. Część wskazała jednostki, które nie mogłyby zaciągać nowych długów w 2013 r. i 2014 r., a część podała jedynie informację, w ilu jednostkach nowy wskaźnik zadłużenia (prawa część wzoru) może być ujemny. Dr Marcin Będzieszak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego tłumaczy, że gdy prawa strona wzoru z art. 243 ustawy przyjmuje ujemne wartości, to stanowi to dowód, że w poprzednich trzech latach jednostka samorządu miała mocno niezrównoważony budżet bieżący (co jest niezgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje zachować równowagę między dochodami i wydatkami bieżącymi).

– Oznacza to całkowitą niemożność spłaty i obsługi zadłużenia w najbliższym roku, a prawdopodobnie także w dwóch następujących po nim latach – stwierdza Marcin Będzieszak.

Z danych RIO wynika, że w aż tak trudnej sytuacji są tylko pojedyncze samorządy. Jeśli jednak jednostka nie spełni relacji wynikającej z art. 243 ustawy (lewa część wzoru będzie wyższa niż prawa) w najbliższym roku budżetowym lub w latach kolejnych, będzie to oznaczało nie tylko, że nie będzie mogła się zadłużać, ale i że nie będzie w stanie uchwalić budżetu. Jak twierdzi nasz rozmówca, w takiej sytuacji jedyną możliwością jest zmniejszenie ciężarów wynikających ze spłaty i obsługi zadłużenia, co prawdopodobnie wiązać się będzie z koniecznością restrukturyzacji zobowiązań. W praktyce np. część samorządów renegocjuje z bankami wydłużenie czasu spłaty kredytu, aby obniżyć swoje roczne zobowiązania.

Część samorządów renegocjuje z bankami wydłużenie czasu spłaty kredytu