Podatnik w lipcu 2010 r. kupił samochód ciężarowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i odliczył cały podatek wynikający z faktury. Obecnie zamierza zmienić przeznaczenie pojazdu. Problem polegał na tym, czy w takiej sytuacji musi skorygować podatek naliczony.

Skarżący twierdził, że nie ma takiego obowiązku, ponieważ przepisy obowiązujące w chwili zakupu pojazdu dopuszczały zmianę jego przeznaczenia po upływie 12 miesięcy od miesiąca, w którym otrzymał fakturę dokumentującą nabycie. Podatnik, który zmienił przeznaczenie samochodu przed tym terminem, miał obowiązek skorygowania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tych zmian.

Minister finansów nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem podatnik miał obowiązek skorygowania podatku naliczonego, ponieważ przepisy od 2011 r. przewidywały obowiązek takiej korekty w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.

Sąd zgodził się z podatnikiem. Zdaniem WSA należało stosować przepisy obowiązujące do końca 2010 r., ponieważ skutki prawne zdarzenia z 2010 r. należy oceniać z punktu widzenia ówczesnych regulacji. Określały one, kto i na jakich zasadach może skorzystać z prawa do odliczenia oraz w jakich przypadkach może to prawo utracić. Sąd uznał, że stanowisko ministra finansów jest błędne, ponieważ oznaczałoby, że podatnik musi przewidywać potencjalne rozwiązania legislacyjne ustawodawcy i podejmować decyzje, mając na uwadze treść przyszłych aktów normatywnych. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Gdańsku z 6 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1020/12.