Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek przekazać pracownikowi PIT 11. Znajdą się tam informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2012 roku.

Pit 11 może nam przekazać osobiście, pocztą czy elektronicznie. Firma musi jednak użyć w tym celu tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego mówi Beata Orzeł Ligęza naczelnik nowosądeckiego urzędu skarbowego.

Pracodawca wypełniający PIT-11 powinien uwzględnić w nim wszystkie dochody pracownika. Musi zwłaszcza pamiętać o różnego rodzaju nieodpłatnych świadczeniach. Polacy muszą rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia.