Setki milionów złotych rocznie mogą popłynąć do jednostek naukowych z tytułu 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Być może po raz pierwszy już w 2014 r.
Wszyscy podatnicy CIT będą mogli przekazać 1 proc. podatku dochodowego wybranej jednostce naukowej; najwięksi, w przypadku których 1 proc. to minimum 1 mln zł, będą mogli wskazać nawet trzy takie jednostki.
Wynika to z opracowanego przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu zmian w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Oba resorty chcą, żeby po raz pierwszy można było wesprzeć jednostki naukowe przy okazji rozliczenia CIT za 2013 r., które będzie mieć miejsce w 2014 r.
Chodzi o duże kwoty. Budżet z tytułu CIT za 2011 r. otrzymał 31,5 mld zł, z tego 1 proc. to 315 mln zł. Kto będzie mógł dostać pieniądze? Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze. Warunkiem będzie posiadanie przez nie kategorii naukowej A+, A lub B (patrz ramka). Dodatkowe środki będą mogły być przeznaczone na cele określone w statutach tych jednostek. Podatnik, który zechce je wesprzeć, będzie musiał zapłacić podatek należny nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania. Przykładowo jeżeli rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, podatnik musi złożyć zeznanie do końca marca. Aby mieć prawo do przekazania 1 proc. podatku, będzie musiał uregulować zobowiązanie do końca maja.
Według Agaty Tomaszewskiej z Forum Darczyńców w Polsce zaproponowane rozwiązanie wydaje się bardzo korzystne dla firm, które współpracują z jednostkami badawczymi. – Firmy te będą mogły rozwijać swoją ofertę biznesową opartą na efektach pracy jednostek badawczych. To będzie najprawdopodobniej podstawową motywacją do przekazywania 1 proc. CIT na badania naukowe – twierdzi.
Wprowadzenie możliwości przekazywania 1 proc. CIT jednostkom naukowym popiera Marcin Kolmas, doradca podatkowy, starszy konsultant w dziale doradztwa, Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego. Przypomina, że już teraz podatnicy PIT mogą przekazać 1 proc. podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego.
– Jeżeli ten pomysł zostanie przeniesiony na grunt ustawy o CIT w odniesieniu do ośrodków badawczych, to nie będzie się to wiązać z żadnym dodatkowym obciążeniem dla podatnika – ani finansowym, ani biurokratycznym. Jestem jednak sceptyczny, jeśli chodzi o szybkie wprowadzenie takiej zmiany. Przypominam sobie, w jakich bólach ewoluowała ta konstrukcja w przypadku PIT, zanim nabrała obecnego kształtu – mówi Marcin Kolmas.
Kategorie naukowe
W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostkom naukowym jest przyznawana kategoria: A+ – to poziom wiodący, A – poziom bardzo dobry, B – poziom zadowalający, z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki, C – poziom niezadowalający.
Komunikaty o przyznanych kategoriach ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.