Mali podatnicy mogą rozliczać VAT dopiero, gdy kontrahent zapłaci im za towar lub usługę. Dotyczy to wyłącznie dostawy lub świadczenia na rzecz czynnych podatników VAT. Jeśli z płatnością zalega konsument, podatek trzeba uiścić po 180 dniach od wydania towaru.
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rozliczania VAT przez małych podatników. Chodzi o przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Limit ustala się, stosując średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2013 r. limit ten wynosi 4 mln 922 tys. zł.
Małym podatnikiem może być również podatnik VAT prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych form wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 tys. euro. Limit ten wyrażony w polskich złotych wynosi w 2013 r. 184 tys. 590 zł.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązku podatkowego

Prawie do odliczenia

Deklaracji i faktur

Jak napisać zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody kasowej

Do jakich czynności w działalności gospodarczej nie można stosować metody kasowej

Czy rozpoczynający działalność musi zawiadomić o metodzie kasowej

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Metoda kasowa na nowych zasadach dla małego podatnika.