Organ podatkowy, uwzględniając w postępowaniu materiały z innych spraw, np. zeznania świadków, nie narusza Ordynacji podatkowej, w tym zasady prowadzenia postępowania dowodowego. Takie jest stanowisko fiskusa i sądów.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, któremu urząd kontroli skarbowej zakwestionował rozliczenie VAT. W trakcie postępowania urząd ustalił, że podatnik odliczał podatek naliczony z faktur zakupowych, które były wystawione przez nieistniejące podmioty. Urząd przyjął, że przedsiębiorca nie był uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tych fakturach. Podatnik uważał, że w trakcie postępowania UKS naruszył prawo: dyrektor UKS włączył do akt protokoły z zeznań świadków przesłuchiwanych w trakcie innej sprawy karnej skarbowej. Według niego naruszona została zasada czynnego udziału strony w postępowaniu (podatnik nie mógł uczestniczyć w przesłuchaniach świadków, którzy byli właścicielami rzekomo fikcyjnych firm).
Decyzję UKS podtrzymała izba skarbowa. Sąd Wojewódzki w Warszawie oddalił skargę podatnika. A NSA ocenił, że organy, korzystając z zeznań świadków wcześniej przesłuchiwanych, nie naruszyły zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym.