Darowizna od syna dla spółki osobowej, w której wspólnikami są jego rodzice, jest jej przychodem, od którego trzeba zapłacić podatek dochodowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Skarżąca i jej mąż są wspólnikami spółki osobowej, na rzecz której ich syn zamierza dokonać darowizny. Spór dotyczył tego, czy w takiej sytuacji darowizna będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem skarżącej w takiej sytuacji należy stosować zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), dotyczące darowizn od członków najbliższej rodziny. Podatniczka uzasadniała, że w praktyce to ona z mężem, jako wspólnicy, dostali darowiznę i dlatego zwolnienie może być zastosowane. Dodała, że w przypadku spółki osobowej podatnikami są wspólnicy, a nie sama spółka.
Gdyby jednak organ podatkowy uznał inaczej, to zdaniem skarżącej i tak będzie z mężem zwolniona z podatku od darowizny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim nieodpłatne świadczenia od osób z I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn są zwolnione z PIT.
Minister finansów uznał stanowisko podatniczki za błędne. Podobnie stwierdziły WSA i ostatecznie NSA. Spór skupił się wyłącznie na rozstrzygnięciu, czy skarżąca jest zwolniona z podatku dochodowego. NSA wyjaśnił, że mimo że to wspólnicy spółki osobowej są podatnikami podatku dochodowego, to jednak spółka, a nie jej wspólnicy, nabywa nieodpłatne świadczenie, a więc np. darowiznę. Nie można więc przyjąć, że przysporzenie majątkowe w związku z otrzymaną darowizną powstaje u wspólników.
Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowany jest przychód osiągany przez każdego ze wspólników z tytułu udziału w zysku spółki. Czym innym jest więc zysk spółki osobowej, a czym innym przychód wspólnika z tytułu udziału w zysku spółki, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Spółka nie może być zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, ponieważ jest to zwolnienie dla osób fizycznych. Spółka uzyska więc nieodpłatne świadczenie, które – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT – jest jej przychodem z działalności gospodarczej. A od takiego przychodu trzeba zapłacić podatek dochodowy.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1019/11.