Jedno z nadleśnictw planuje sprzedać dotychczasowym najemcom lokale mieszkalne oraz niemieszkalne z przynależnymi gruntami. Zamierzają je kupić pracownicy, byli pracownicy i wdowa po zmarłym pracowniku.
Powstało pytanie o rozliczenie podatkowe transakcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że na gruncie przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w opisanych przypadkach sprzedaż ma różne skutki podatkowe.
W odniesieniu do podatników będących najemcami sprzedawanych nieruchomości zastosowanie ma zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o PIT. Stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu.