Do 26 marca trzeba wyjaśnić i skorygować rozbieżności między stanem faktycznym a tym, który jest wykazany w księgach na 31 grudnia 2012 r. To podstawa do sporządzenia sprawozdania za ubiegły rok.

Czy można dokonać kompensaty

Podczas inwentaryzacji magazynu ujawnione zostały nadwyżki i niedobory towarów. Czy można je skompensować?

Czy rozliczyć rozbieżności w bieżących księgach

Sporządziliśmy inwentaryzację dla celów sprawozdania finansowego za 2012 rok. Do kiedy należy rozliczyć wykazane w niej różnice? Czy poprawki wprowadza się w księgach rachunkowych bieżącego roku?

Czy normy ubytków określają przepisy

Wśród aktywów obrotowych podmiot posiada materiały w stanie ciekłym i sypkim. Dlatego też część wykazanych podczas inwentaryzacji niedoborów powstała z przyczyn naturalnych, tj. wynika z właściwości fizycznych, chemicznych lub warunków magazynowania czy transportu. Czy przepisy określają normy takich ubytków?

Czy można obciążyć pracownika za braki

Podczas spisu z natury zostały ujawnione niedobory. Okazało się, że powstały one z winy pracownika. Czy można go pociągnąć do odpowiedzialności?

Czy mogą powstać nadwyżki aktywów

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji okazało się, że wykazano nadwyżki środków trwałych. Czy to w ogóle możliwe?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.