Decydującym warunkiem umożliwiającym nie rozliczanie podatku VAT, jest wysokość sprzedaży w roku poprzedzającym rok podatkowy. Limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z rozliczania podatku VAT w roku 2012 wynosi 150 tys. zł. Do limitu tego nie wliczamy wartości podatku, wartości sprzedaży zwolnionej, oraz sprzedaży środków trwałych. Z możliwości nie rozliczania podatku VAT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, wykonujący dostawy wyrobów jubilerskich oraz świadczących usługi prawne i doradcze.

Podstawa prawna: art. 113 ust. 1 i 9, art. 43 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2011.177.1054 ze zm.)

Marek Żochowski, doradca podatkowy INFORLEX.PL