Pracodawca chce dofinansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wypoczynek zimowy i letni dzieci pracowników, który zorganizuje firma turystyczna. Nie spełnia ona jednak wymogów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Pracodawca ma wątpliwości, czy dofinansowanie będzie zwolnione z PIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że dopłaty do wypoczynku z ZFŚS podlegają w całości zwolnieniu z podatku, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Wypoczynek musi być jednak zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Zdaniem organu istotne jest przy tym, aby zimowisko odbyło się zgodnie z regulacjami z rozporządzenia ministra edukacji. Jeśli firma turystyczna tych wymogów nie spełnia, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 nie będzie miało zastosowania. Kwota dopłaty jest więc przychodem pracownika, a pracodawca zobowiązany jest potrącić zaliczkę na podatek. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że gdyby dopłaty były dokonywane do wypoczynku organizowanego na własną rękę przez pracowników – rodziców dzieci – to można byłoby zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Obejmuje ono świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z ZFŚS do wysokości nieprzekraczającej 380 zł w ciągu roku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 grudnia 2012 r., sygn. IPTPB1/415-647/12-2/ASZ.