550 tys. zł chce wydać w 2013 roku wywiad skarbowy w ramach funduszu operacyjnego.
Zgodnie ustawą z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.) z funduszu operacyjnego pokrywane są:
• koszty podejmowanych przez wywiad skarbowy czynności operacyjno-rozpoznawczych, w których zakresie nie mogą być stosowane przepisy o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;