Zasady ogólne

Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie ogranicza możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które poniesione zostały przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dlatego – jak zgodnie podkreślają eksperci – do rozliczania wydatków związanych ze zdobywaniem kwalifikacji zawodowych wykorzystywanych później na potrzeby własnej firmy zastosowanie mają zasady ogólne.

– Wydatek stanowi więc koszt podatkowy, o ile wiąże się z uzyskiwaniem przychodu z działalności gospodarczej, także tej, którą podatnik rozpoczyna w późniejszym czasie – mówi Ewa Sobońska, prawnik w kancelarii KSP Legal & Tax Advice.

Izby skarbowe prezentują jednak rozbieżne stanowiska w odniesieniu do opłat poniesionych na zdobycie kwalifikacji zawodowych przed rozpoczęciem działalności przez przedstawicieli wolnych zawodów.

– Dotyczy to np. wydatków na czesne za studia czy opłat związanych ze zdobyciem uprawnień zawodowych, w tym opłat za aplikacje prawnicze, egzaminy zawodowe czy certyfikaty – wymienia Ewa Sobońska.

Osobisty charakter

Urzędnicy kwestionują uznawanie takich opłat za koszty podatkowe, wskazując na osobisty charakter wydatków na kształcenie oraz brak związku przyczynowo-skutkowego z przychodami z konkretnego źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

– Ich zdaniem związek z przychodem z działalności gospodarczej nie występuje, gdyż zdobyte kwalifikacje dotyczą stanu wiedzy danej osoby, a nie działalności gospodarczej – tłumaczy Arkadiusz Michaliszyn, partner w CMS Cameron McKenna. A zdobytą wiedzę można wykorzystać nie tylko na potrzeby własnej firmy, lecz także wykonując zawód w ramach stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej. Arkadiusz Michaliszyn uważa jednak, że podgląd ten jest nieuzasadniony.

– Na tej zasadzie żaden wydatek nie mógłby stanowić kosztu podatkowego, bo zawsze można powiedzieć, że zakupiony towar czy usługa teoretycznie może zostać wykorzystana na inne cele niż działalność gospodarcza – uzasadnia.

Dlatego, jego zdaniem, argument ten nie może być podstawą do uznania, że wydatki na zdobywanie kwalifikacji zawodowych nie mogą być potrącane w rozliczeniach podatkowych.