Problem zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych przed założeniem firmy i związanych z uzyskiwaniem odpowiednich kwalifikacji pozostaje nierozstrzygnięty. Ostatnio został poruszony w interpelacji poselskiej (nr 9853/12) w kontekście wydatków na aplikacje prawnicze, których organy podatkowe często nie pozwalają zaliczać w poczet kosztów podatkowych zakładanych kancelarii. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację daje jedynie wskazówkę: aby wydatki związane z aplikacją mogły być uznane za koszty działalności gospodarczej, muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego właśnie źródła.

Zasady ogólne

Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie ogranicza możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które poniesione zostały przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dlatego – jak zgodnie podkreślają eksperci – do rozliczania wydatków związanych ze zdobywaniem kwalifikacji zawodowych wykorzystywanych później na potrzeby własnej firmy zastosowanie mają zasady ogólne.