Osoby, które mają długi u fiskusa, od 6 grudnia 2012 r. zapłacą niższe odsetki za nieuregulowane w terminie podatki. W wyniku środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych stopa odsetek od zaległości podatkowych obniżyła się z 14% do 13,5%.
Źródło: wyliczenia Tax Care na podstawie danych NBP / Media

Zgodnie ze środową decyzją RPP, stopa lombardowa zostaje obniżona od 6 grudnia 2012 r. z 6% do 5,75%. W efekcie stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 13,5% (do dzisiaj odsetki za zwłokę kosztowały podatników 14% w skali roku).

Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200% stopy lombardowej oraz 2% (w sumie nie mniej niż 8%).

To już druga obniżka stopy lombardowej w 2012 r. – poprzednia miała miejsce nieco ponad miesiąc temu, 7 listopada, dzięki czemu odsetki od zaległości podatkowych obniżyły się z 14,5% do 14%. Łącznie obie tegoroczne obniżki spowodowały, że odsetki za zwłokę obniżyły się o jeden punkt procentowy.

Wcześniej obniżka stopy lombardowej miała miejsce 3,5 roku temu, w czerwcu 2009 roku. Od tamtej pory aż do listopada 2012 r. stopa lombardowa była cały czas podwyższana.

W niektórych sytuacjach stopa odsetek od zaległości podatkowych może być obniżona.

Dzieje się tak w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki.

Jeśli podatnik ureguluje zaległości wobec fiskusa w ciągu 7 dni, może skorzystać z obniżonej stawki.

Wynosi ona 75% stawki podstawowej, czyli po ostatniej zmianie – 10,13%.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care