Jeśli ktoś przed podpisaniem aktu notarialnego podarował udział w kupowanym lokalu innej osobie, traci prawo do ulgi mieszkaniowej i musi zapłacić podatek od sprzedanej wcześniej nieruchomości.
Osoba, która sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia, powinna zapłacić PIT. Może jednak skorzystać z ulgi, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskane ze sprzedaży pieniądze na własne potrzeby mieszkaniowe, czyli np. na zakup nowego lokalu. Tak chciał zrobić podatnik, który w 2005 r. pozbył się mieszkania kupionego w 2001 r. a 6 lat później nabył kolejne. Podpisał umowę przedwstępną. Jeszcze przed podpisaniem umowy ostatecznej – aktu notarialnego – podarował jednak większość udziału w nowym mieszkaniu swojej matce. Taka transakcja spowodowała, że faktycznie przeznaczył kwotę uzyskaną ze sprzedaży poprzedniego lokalu na darowiznę, a nie na własne cele mieszkaniowe, przez co utracił znaczną część ulgi. Tak uznał najpierw urząd skarbowy, a potem Naczelny Sąd Administracyjny.
W 2009 r. urząd skarbowy wezwał podatnika do uregulowania 10-proc. podatku od sprzedaży mieszkania (taka stawka obowiązywała w odniesieniu do nieruchomości kupionych przed 2007 r.). Kontrolujący ustalili, że na mocy umowy przedwstępnej podatnik wpłacił co prawda uzgodnioną kwotę na nowy lokal, ale przed podpisaniem aktu notarialnego postanowienia tej umowy zostały zmienione. 90-proc. udział we własności tego lokalu został przypisany matce kupującego, a on sam nabył ostatecznie 10-proc. udział.