Skutki dla budżetu

Dla podatników mechanizm odwróconego VAT jest korzystniejszy od standardowego rozliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ nabywca dokonuje zapłaty w kwocie netto, będąc jednocześnie obowiązanym do wykazania podatku należnego i uprawnionym do wykazania podatku naliczonego.

– W rezultacie nie występuje konieczność fizycznej zapłaty podatku – stwierdza Krzysztof Kłoskowski.

Mechanizm powoduje jednak, że przedsiębiorcy nie kredytują budżetu państwa, co jest niekorzystne dla finansów publicznych. Krzysztof Kłoskowski przyznaje, że klasyczny sposób opodatkowania VAT (gdy sprzedawca rozlicza podatek) przewiduje, że sprzedawca płaci podatek, a nabywca ma prawo do jego odliczenia. Jednak w okresie po zapłacie podatku i przed jego odliczeniem przez nabywcę kwota podatku zasila budżet państwa.

W przypadku mechanizmu odwróconego VAT taka sytuacja nie występuje.

Mechanizm odwróconego podatku powoduje, że przedsiębiorcy nie kredytują budżetu państwa, co jest niekorzystne dla finansów publicznych