Ministerstwo Finansów nie dysponuje jeszcze konkretnymi danymi na temat efektów zmian w opodatkowaniu obrotu złomem wprowadzonych w 2011 r. Spodziewa się jednak, że podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej nastąpił spadek nadużyć podatkowych.
MF poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7659/12). Resort przypomina, że w celu wyeliminowania nieprawidłowości w rozliczaniu VAT w obrocie i przetwarzaniu złomu Polska skorzystała z możliwości, jakie daje dyrektywa 2006/112/WE, i od 1 kwietnia 2011 r. zmieniła system naliczania i odliczania podatku, przesuwając obowiązek rozliczenia VAT ze sprzedawców na nabywców (w przypadku, gdy są oni podatnikami VAT). Od 1 lipca 2011 r. rozszerzono stosowanie tego mechanizmu na obrót towarami, których odzysk i przetwarzanie stwarzało – sygnalizowane przez organizacje przedsiębiorców działających w szeroko definiowanej branży złomu – ryzyko wystąpienia nadużyć podatkowych (dotyczy to m.in. zużytych akumulatorów elektrycznych, odpadów szklanych, gumowych i z tworzyw sztucznych).
MF stwierdza, że z uwagi na skalę oraz stopień szkodliwości tego procederu zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla budżetu państwa, jego zwalczanie jest szczególnie priorytetowo traktowane przez państwowe służby podatkowe i jest obecnie jednym z głównych celów kontroli skarbowej.
Ministerstwo ostrzega też, że wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności w branży recyklingowej, w której częstotliwość występowania nieprawidłowości jest wysoka, powinny być świadome tego, że na rynku działają firmy nieuczciwe. Od podmiotów tych zatem oczekiwać należy szczególnej ostrożności oraz wnikliwego sprawdzania kontrahentów i warunków wykonania transakcji.