Mechanizm odwróconego VAT (reverse charge), obowiązujący w Polsce od 1 kwietnia 2011 r. i zmodyfikowany od 1 lipca tego samego roku, znacznie przyczynił się do ograniczenia oszustw podatkowych w branży recyklingu, ale nadal jest niedoskonały.

Jak wyjaśnia Krzysztof Kłoskowski, doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych, jego istotą jest przerzucenie faktycznego rozliczenia podatku na nabywcę towarów, podczas gdy podstawowy system VAT przewiduje, że to sprzedawca towaru rozlicza podatek, wykazując go na fakturze sprzedaży.

– W mechanizmie odwrotnego obciążenia sprzedawca wystawia na nabywcę fakturę, nie wykazując podatku (na kwotę netto), a nabywca jest obowiązany podać w deklaracji podatek należny i jednocześnie podatek naliczony – mówi Krzysztof Kłoskowski. Ekspert dodaje, że takie rozwiązanie jest stosowane w przypadku dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), czyli do dostawy złomu.

Sporny załącznik

Wspomniany załącznik nr 11 jest jednak źródłem problemów. Jak tłumaczy Bartosz Bogdański, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, problemem jest niejednoznaczne określenie grupy towarów, których dostawa powinna być opodatkowana z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

– Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z 1 lipca 2011 r. towary objęte mechanizmem zostały zdefiniowane w oparciu o klasyfikację PKWiU, co jest odpowiednim rozwiązaniem. Jednak jego zakres jest wciąż zbyt wąski i nie obejmuje wszystkich grup towarów, którymi obracają firmy działające w branży recyklingu – stwierdza Bartosz Bogdański.

Jego zdaniem szczególnie istotnym niedopatrzeniem wydaje się wyłączenie z mechanizmu odwrotnego obciążenia kategorii 38.32.2 Surowce wtórne metalowe (tj. powstałe z odpadów i złomu przetworzonych mechanicznie lub chemicznie). W konsekwencji towary, które zostaną zakwalifikowane jako odpady zawierające metal, będą podlegały mechanizmowi odwrotnego obciążenia, a jeżeli zostaną zakwalifikowane do kategorii surowce wtórne metalowe – już nie.

– Często na poziomie dostawcy prawidłowe przypisanie do jednej z tych kategorii może okazać się trudne, natomiast błąd może być bardzo kosztowny dla podatników – uważa Bartosz Bogdański. Jeżeli VAT zostanie naliczony przez dostawcę, a towar objęty jest mechanizmem odwrotnego obciążenia, odbiorca zgodnie z przepisami nie będzie miał prawa do odliczenia podatku. Z kolei odwrotny błąd – nienaliczenie VAT przez dostawcę – spowoduje, że wystąpi u niego zaległość podatkowa.

Zdaniem obu naszych rozmówców przepisy wymagają zatem szybkiej zmiany. W ich ocenie katalog towarów, które podlegają mechanizmowi, powinien być poszerzony. W takiej sytuacji każdy podatnik będzie wiedział, jak w danych okolicznościach ma się rozliczać.