Podatnicy planujący zbyć nieruchomości nabyte lub wybudowane w latach 2007 – 2008 mają wątpliwości, jak korzystać z ulgi meldunkowej w PIT. Czy preferencja ta obejmuje wyłącznie przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego, czy również gruntu, na którym on się znajduje?
Obowiązujący od 2007 r. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z odpłatnego zbycia m.in. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, jeżeli podatnik był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zwolnienie ma zastosowanie do nieruchomości i praw nabytych lub nieruchomości wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.
W większości wyroków i interpretacji dotychczas dominowało stanowisko, że ujęty w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT katalog rzeczy i praw, których sprzedaż objęta jest zwolnieniem, jest katalogiem zamkniętym. Ustawodawca nie wymienił w nim gruntu, udziału w gruncie lub użytkowania wieczystego gruntu. Dlatego też przy sprzedaży lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności dla celów podatkowych należało odrębnie określić wartość lokalu, a odrębnie wartość udziału w gruncie lub prawie jego wieczystego użytkowania. Kwota dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży gruntu podlegała opodatkowaniu 19 proc. PIT.