Kolekcjonowanie monet od dawna nie jest już jedynie kosztownym hobby. Coraz częściej sprzedaż monet traktowana jest przede wszystkim jako źródło dochodów. Nasuwa się pytanie, jakie obowiązki podatkowe pociąga za sobą kupowanie i sprzedawanie monet kolekcjonerskich.

Wiele osób, zachęconych nawet sześciocyfrowymi kwotami, jakimi kończą się niektóre transakcje na światowym rynku numizmatycznym, pragnie spróbować swoich sił w handlu monetami. Z pomocą przychodzi nam Internet – bardzo łatwo możemy kupić monety kolekcjonerskie na portalach takich jak Polski Kantor Numizmatyczny czy Allegro.pl. Za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych szybko możemy również zyskownie sprzedać nie tylko pojedyncze monety, ale także całe kolekcje.

Jakie obowiązki podatkowe pociąga za sobą kupowanie i sprzedawanie monet?

Dość często pojawia się problem, czy sprzedaż monet kolekcjonerskich przez osobę prywatną wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) uzyskujemy opodatkowany przychód ze sprzedaży monet kolekcjonerskich tylko wtedy, gdy sprzedajemy je w przeciągu 6 miesięcy do końca miesiąca, w którym je zakupiliśmy.

Reklama

Warto dodać, że przychód ze sprzedaży to cena uzyskana za daną monetę, pomniejszona o koszty jej nabycia. Ponieważ koszt taki będziemy musieli udokumentować, najlepszym rozwiązaniem jest nabywanie monet kolekcjonerskich na fakturę VAT.

Podsumowując, osoba prywatna sprzedająca monetę posiadaną przez okres krótszy niż pół roku, musi uzyskany dochód wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym i zapłacić podatek dochodowy. Jeśli natomiast sprzedajemy monetę, której właścicielami byliśmy przez okres dłuższy niż pół roku, nie mamy obowiązku płacić podatku dochodowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kolejną istotną kwestią jest PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna, a wartość transakcji będzie wyższa niż 1000 zł, sprzedaż będzie podlegała PCC, którego stawka wynosi 2%. Pamiętajmy, że obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej (PCC-3) i uiszczenia kwoty podatku spoczywa na kupującym. Prywatny kolekcjoner, który kupuje monety u płatnika VAT, nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

VAT

Warto jeszcze przyjrzeć się bliżej kwestii podatku od towarów i usług, czyli VAT. W przypadku tzw. monet bulionowych ze złota (bitych wyłącznie w celach inwestycyjnych) handel nimi zwolniony jest z podatku VAT na terenie całej Unii Europejskiej. Zwolnienie to nie dotyczy monet bulionowych srebrnych i platynowych.

Przypadek szczególny

A jak wygląda sytuacja, gdy płatnik VAT zamierza sprzedawać kolekcjonerskie monety emitowane przez NBP po cenie wyższej niż nominał monety? W tym dość szczególnym przypadku istnieje możliwość opodatkowania tylko marży nie zaś ceny netto monety (zgodnie z w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług). Dopuszcza się również możliwość podobnego opodatkowania zysków ze sprzedaży okolicznościowych monet o nominale 2 zł, które wprawdzie przez NBP nie są traktowane jak monety kolekcjonerskie, jednak rzadko pełnią funkcję środka płatniczego, ponadto często sprzedawane są po cenie przekraczającej ich nominalną wartość.