Członkowie rodziny i spadkobiercy podatnika mogą być wezwani przez urząd skarbowy do uregulowania jego zobowiązań. Jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba ta nie uiściła w terminie swoich podatków.

Czy inni odpowiadają za zaległe podatki

Czy ktoś inny, niż sam podatnik, może ponosić konsekwencje braku zapłaty podatków w terminie?

Czy jeden małżonek odpowiada za podatki drugiego

Czy urząd skarbowy może prowadzić egzekucję administracyjną zaległych podatków męża w stosunku do obojga małżonków pozostających we wspólności majątkowej?

Czy syn podatnika odpowiada za zaległe podatki ojca

Czy wobec syna podatnika może zostać orzeczona odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe?

Czy żona odpowiada za zaległy VAT spółki męża

Żona wystąpiła do urzędu skarbowego o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Czy organ podatkowy może odmówić wydania takiego zaświadczenia ze względu na to, że jej mąż odpowiada jako osoba trzecia za zaległy podatek od towarów i usług spółki cywilnej, której był wspólnikiem?

Czy rozwiedziona żona odpowiada za zaległe podatki męża

W zeszłym roku sąd orzekł rozwód dwojga małżonków. Czy była żona może być wezwana przez organy podatkowe do uregulowania zaległych podatków jej byłego męża?

Czy spadkobierca podatnika odpowiada za jego zaległości

Czy syn podatnika, który przyjął spadek po ojcu, może odpowiadać za ewentualne zaległości podatkowe ojca?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wydaniu eDGP: W jakich okolicznościach rodzina podatnika odpowiada za jego zaległości.